eCorpoNet - System Bankowości Korporacyjnej
 1. Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia

  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 2. Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)

  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu) ?
  2. Czy certyfikat jest ważny?

Logowanie do systemu eCorpoNet

 1. Chroń swoje hasła!
 2. Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych
 3. Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł
 4. Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję
 5. Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu
 6. Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony

Prace serwisowe

Informujemy iż, dnia 21.01.2017 r. (sobota) od godz. 10:00 do 17:00 wystąpią przerwy w dostępie do serwisu bankowości elektronicznej włącznie z jednogodzinną niedostępnością. Przerwy będą wynikały z prowadzonej aktualizacji systemu bankowości elektronicznej do nowej wersji. Dokumentację do nowej wersji można pobrać TUTAJ

Mikołowski Bank Spółdzielczy.

Informujemy o konieczności przestrzegania zasad wypełniania dokumentów wpłat i przelewów na rachunki Izb Celnych zgodnie z komunikatem z dnia 09.09.2015 r. opublikowanym na stronie Ministerstwa Finansów.

Nieprawidłowo wypełnione dokumenty zostaną odrzucone przez system.